Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Kuratorzy i samorządy: szkoły przygotowane na powrót najmłodszych uczniów

Szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów – zapewniają kuratorzy i przedstawiciele samorządów – organów prowadzących placówki. W poniedziałek uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkołach; powrót będzie odbywał się w reżimie sanitarnym.

Za przygotowanie szkół do powrotu do zajęć stacjonarnych odpowiedzialni są dyrektorzy placówek, we współpracy z organami prowadzącymi – starostami, wójtami gmin, prezydentami i burmistrzami miast.