Prasówki z kraju na WOS

Koniec bezterminowych praw jazdy. Wymiana dokumentu co 15 lat

Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę posłów PiS w sprawie obowiązku wymiany praw jazdy wydanych bezterminowo na dokumenty o 15-letniej ważności. – Przepisy nie naruszają konstytucji – orzekł pięcioosobowy skład TK.

– Ważności nie utracą uprawnienia do kierowania pojazdami, lecz dokument, który je potwierdza. Uprawnienia zachowują swoją ważność – powiedział sędzia sprawozdawca Marek Kotlinowski, tłumacząc, dlaczego TK nie uznał, że doszło do naruszenia praw nabytych ani zasady zaufania obywateli do państwa oraz jego prawa. – Dokument poświadczający uprawnienie to nie jest prawo słusznie nabyte – stwierdził TK. Nie podzielił również argumentów o niejasności zaskarżonego przepisu.