Prasówki z kraju na WOS

Kłopoty finansowe Krakowa? Coraz mniejsze

Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej, krakowscy urzędnicy nie kryli zadowolenia. Z dokumentacji za pierwsze półrocze 2014 roku wynika, że Kraków wychodzi z dołka finansowego.

Lesław Fijał, skarbnik Krakowa przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. Wyniki są bardzo pozytywne – wychodzi na to, że Kraków nie ma już takich problemów finansowych, jak jeszcze pół roku temu.

W porównaniu z drugim półroczem 2013 roku Kraków osiąga coraz większe dochody, zmniejsza się zadłużenie miasta, w gminie wzrasta samodzielność finansowa. W porównaniu z 2012 rokiem (najbardziej kryzysowym) widać dużą poprawę, jeśli chodzi o finanse Krakowa. Mimo, że trudno powiedzieć, czy tendencja wzrostowa się utrzyma, skarbnik jest dobrej myśli. – Udało się zrobić bardzo wiele, by wyprowadzić Kraków z naprawdę trudnej sytuacji – cieszył się Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Podczas posiedzenia komisja także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Domu Kultury ”Podgórze” w Krakowie na realizację zadania uznanego przez dzielnice za priorytetowe.