Prasówki z kraju na WOS

Katowice: odsłonięto tablicę upamiętniającą Tragedię Górnośląską

Tablicę upamiętniającą ofiary Tragedii Górnośląskiej – ofiary komunistycznych represji, które dotknęły tysiące mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r. – odsłonięto w sobotę w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Represje określane przez historyków mianem Tragedii Górnośląskiej rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. Akty terroru wobec Górnoślązaków – aresztowania, internowania, egzekucje i wywózki do niewolniczej pracy na Wschód trwały przez kilka miesięcy. Według szacunków, wywieziono ok. 40-60 tys. mieszkańców regionu – górników, kolejarzy, hutników, niejednokrotnie jedynych żywicieli rodzin. Część z nich zginęła.