Prasówki z polityki na WOS

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej – najnowszy sondaż

69% mieszkańców Polski uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. 19% badanych uważa, że zmiany są na lepsze, 52% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 3 latach – wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.

Ośrodek zauważa, że w porównaniu ze styczniem nastroje społeczne Polaków nieznacznie się pogorszyły. O 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek, w którym zmierzają sprawy w Polsce przy jednoczesnym wzroście o 2 punkty proc. pesymistycznych opinii na ten temat.

Zdaniem 68% badanych polska gospodarka jest w kryzysie, a 21% uważa, że kryzys ten jest głęboki. Co czwarty badany (26%) jest zdania, że gospodarka rozwija się, ale tylko nieliczni (1%) określają ten rozwój jako dynamiczny. 6% respondentów TNS OBOP nie miało zdania o sytuacji gospodarczej Polski.

Według ośrodka większy pesymizm co do kierunku, w którym zmierza kraj, cechuje respondentów słabiej wykształconych: od 83% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 43% wśród osób z wykształceniem wyższym. Zmian na gorsze w Polsce spodziewają się także częściej niż przeciętnie mieszkańcy miast do 100 tys. ludności (73%) oraz osoby w wieku 20-29 lat i 40-49 lat (po 75%).

Pozytywne opinie na temat kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, badani wyrażają tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 14% wśród osób w ogóle nie interesujących się polityką do 37% wśród osób bardzo interesujących się tym tematem) – zauważa TNS OBOP. Do osób pozytywnie oceniających kierunek zmian w Polsce ośrodek zalicza w pierwszej kolejności ankietowanych popierających PO (56%) oraz osoby o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowych – 33% i centroprawicowych – 30%).

Negatywnie o kierunku, w którym zmierza kraj, zdecydowanie częściej niż inni, mówią zwolennicy PiS (87%), osoby, które raczej nie interesują się polityką (74%), a także osoby o poglądach prawicowych (74%).