Wojskowa prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych oraz naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych przez funkcjonariuszy oddelegowanych ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie w ub. piątek, 22 stycznia, wszczęła takie śledztwo po postępowaniu sprawdzającym, w wyniku zawiadomienia pełnomocnika MON ds. utworzenia CEK NATO (z 20 grudnia 2015 r.) oraz zawiadomienia szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (z 22 grudnia 2015 r.) – poinformowano w poniedziałek na stronach internetowych prokuratury wojskowej.