Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOS

Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o jednorazowym dodatku do rent i emerytur

Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł przy waloryzacji świadczeń w tym roku będzie wyłączony z dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z pomocy społecznej – zakłada nowela ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja odnosi się do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 roku. Dodatek dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.