Prasówki ze Świata na WOS

Jan Paweł II i Jan XXIII świętymi

O godz. 10:15 w niedzielę papież Franciszek ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi Kościoła katolickiego. – Byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni – wspominał w czasie homilii Franciszek, zwracając się do 800 tysięcy ludzi zebranych na pl. Świętego Piotra oraz wielu sąsiadujących ulicach Watykanu i Rzymu.