Inne / Na luzie

Jakie są najczęstsze wykroczenia związane z używaniem broni?

Nieznajomość prawa szkodzi – po łacinie ignorantia iuris nocet – to sentencja dobrze odzwierciedlająca realia życia we współczesnym świecie. Jest to mądrość, która ma bezpośrednie konsekwencje dla naszego codziennego życia. Co więcej, nieznajomość prawa nie tylko szkodzi, ale też nie usprawiedliwia. To znaczy, że jeśli ktoś nie zna danych przepisów i w sposób nieświadomy je przekracza, to jego niewiedza nie jest żadną okolicznością łagodzącą i musi on ponieść wszystkie konsekwencje swojego czynu.

Z tego względu dobrze jest znać obowiązujące przepisy by móc w sposób świadomy się do nich stosować. Szczególną uważność powinny w tym kontekście wykazać osoby posiadające różne typy broni – od broni palnej poprzez broń pneumatyczną aż do broni białej, ponieważ kwestie związane z nabywaniem, posiadaniem i sprzedawaniem różnych rodzajów broni są w Polsce ściśle regulowane przez prawo i za ewentualne wykroczenia można ponieść odpowiedzialność prawną. Pod ścisłą kontrolą są zatem zarówno konsumenci, jak i profesjonalne sklepy z bronią. O czym muszą pamiętać?

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie kwestie związane z użytkowaniem broni przez ludność cywilną reguluje ustawa o broni i amunicji. Co ciekawe, jej normom nie podlega między innymi wojsko i służby mundurowe – zasady używania broni przez te podmioty określone są w innym akcie prawnym. Na potrzeby tego artykułu zostaniemy jednak przy tym, co najbardziej interesuje czytelników zastanawiających się, jakie są wykroczenia związane z użytkowaniem broni, czyli treści ustawy. Co mówi nam ten akt prawny?

Został on uchwalony w 1999 roku, jego vacatio legis wynosiło 9 miesięcy. Ustawa weszła w życie, tj. zaczęła oficjalnie obowiązywać w roku następnym, przełomowym roku 2000. Od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana, a ostatnia zmiana zaczęła oficjalnie obowiązywać w roku 2020, zatem ponad 2 lata temu.

Najbardziej aktualną treść ustawy można w całości znaleźć w internecie. Jednak żeby oszczędzić czytelnikom przekopywania się przez dziesiątki artykułów ustawy, poniżej krótko streściliśmy treść najważniejszych przepisów opisujących wykroczenia, jakie można w tym kontekście popełnić. Da Wam to lepszą wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie i legalnie obchodzić się z bronią i unikać wszelkich nieprzyjemności.

Jakiego postępowania unikać?

Przepisy karne jasno przedstawia rozdział 5 ustawy. Możemy w niej przeczytać między innymi, że:

“Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie

nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kwestie związane z rejestracją broni są zatem niezwykle istotne i ich niedopilnowanie naraża nas na bardzo odczuwalne konsekwencje. Na nieprzyjemności możemy liczyć także wtedy, gdy nosimy broń będąc w stanie nietrzeźwości lub jeśli odsprzedamy ją komuś bez zawiadomienia odpowiednich organów, czyli na przykład Policji.

Wrażliwą kwestią w świetle prawa jest także transport broni, a konkretnie wywożenie jej poza terytorium Polski. Musimy wówczas zadbać o odpowiednie pozwolenia i to, żeby broń była odpowiednio zabezpieczona. To wszystko po to, by nie sprawiać zagrożenia dla siebie i innych.

Z konsekwencjami muszą się liczyć także ci, którzy nie przestrzegają regulaminów strzelnic. Idąc w tego typu miejsce automatycznie godzimy się na to, że będziemy postępować zgodnie z zasadami ustalonymi przez właścicieli danej placówki. Jeśli nasze zachowanie będzie odbiegać od z góry narzuconych norm, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na strzelnicy są uprawnione do zawiadomienia służb porządkowych.

To najczęstsze wykroczenia, które popełniają osoby korzystające z broni. By dokładnie sprawdzić, jakie jeszcze czyny podlegają odpowiedzialności prawnej, zalecamy zajrzenie bezpośrednio do ustawy.