Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Huczny protest ok. 100 przeciwników zmian w oświacie

Ponad 100 osób protestowało w sobotę przed Pałacem Prezydenckim przeciwko zmianom w systemie oświaty. Uważają, że system wymaga reformy, ale nie takiej jaka jest realizowana i nie w takim tempie.

Zebrani mieli transparenty: “Rodzice przeciwko reformie edukacji”, “Koalicja +nie dla chaosu w szkole+”, “Tak dla edukacji – nie indoktrynacji”; “Chcemy edukacji XXI w., nie PRL-u”; “Teraz nas słychać?”. Jedna z kobiet trzymała napis “wściekła matka, wściekła babcia, wściekła obywatelka”. Rytmiczne, trwające około godziny bębnienie przerywały krótkie przemówienia