Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

GUS: udział energii z OZE w zużyciu energii wzrósł w 2018 r. do 11,16 proc.

W 2018 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,26 p. proc. do 11,16 proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny w poniedziałkowym raporcie "Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r."

GUS wyjaśnia, że głównymi czynnikami, które wpłynęły na nieznaczny wzrost tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto o 1,13 proc., a zużycia energii ze źródeł odnawialnych o 3,48 proc.