GUS: stopa bezrorobocia wyniosła we wrześniu 6,8 proc.

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,8 proc. w porównaniu z 7,0 proc. w sierpniu – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak wskazał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.117,1 tys. wobec 1.136,1 tys. osób przed miesiącem.