Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

GUS: stopa bezrobocia w lutym wyniosła 8,5 proc.

Stopa bezrobocia w lutym 2017 r. spadła do 8,5 proc. z 8,6 proc. w styczniu 2017 r. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 383,4 tys. bezrobotnych wobec 1 mln 397,1 tys. osób przed miesiącem.

Zgodnie z danymi GUS zmniejszył się udział: osób długotrwale bezrobotnych, osób dotychczas niepracujących, absolwentów, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób zamieszkałych na wsi oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy.