Popyt krajowy związany przede wszystkim z konsumpcją, mniej z eksportem, był głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2015 r. – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny w “Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r.”

“W 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było nieco szybsze niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, w większym stopniu konsumpcyjny niż inwestycyjny. Eksport netto, odmiennie niż przed rokiem, pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB” – napisał GUS w raporcie.