Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

GUS: PKB w III kwartale 2019 r. wzrósł o 3,9 proc. rdr

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9 proc. rok do roku, a wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem – podał w piątkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Według GUS dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miało saldo handlu zagranicznego. „Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w handlu i naprawach, transporcie, działalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze – w przemyśle, budownictwie” – poinformowano.