Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

GUS: PKB w II kwartale br. wzrósł o 3,9 proc. rok do roku

PKB w II kwartale 2017 r. wzrósł o 3,9 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4 proc. rdr w I kwartale br. – potwierdził w czwartek swoje wcześniejsze szacunki GUS. Zdaniem prezesa GUS Dominika Rozkruta, bardzo istotnie wzrosła konsumpcja, drgnęły inwestycje.

„PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9 proc., w porównaniu z II kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla II kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się” – poinformował Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie.