Gowin: obniżenie wieku emerytalnego może warto przełożyć na jesień 2018 r.

W sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w Europie obniżenie wieku emerytalnego być może warto przełożyć na jesień 2018 r.; OFE w obecnym kształcie straciły rację bytu, jednak nie możemy pozostałych tam 150 mld zł przejeść – mówi PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak dodaje, w ciągu ostatniego roku jego resortowi udało się rozpocząć radykalne ograniczanie biurokracji na uczelniach, zainicjować debatę w środowisku akademickim na temat docelowego modelu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przyjąć ustawę o innowacyjności. Za największy sukces rządu uznaje uruchomienie programu 500 Plus i zainicjowanie programu Mieszkanie Plus. Gowin oczekuje też przyspieszenia wdrażania tzw. “planu Morawieckiego”.