Gigantyczna fabryka nielegalnych papierosów w Warszawie

Funkcjonariusze warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Izby Celnej zlikwidowali jedną z największych w Polsce wytwórni krajanki tytoniowej. Nielegalna fabryka zlokalizowana była na terenie warszawskiej dzielnicy Włochy.

W trakcie realizacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBŚP oraz Izby Celnej zatrzymano 14 osób, w tym 12 obywateli ukraińskich. Na miejscu policjanci zabezpieczyli 57 ton tytoniu oraz dwie maszyny, służące do obróbki surowca. Wartość zabezpieczonych surowców oszacowana została na 36 mln zł, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych należności podatkowych to 44 mln zł.