Prasówki z kraju na WOS

Gen. Wojciech Jaruzelski w szpitalu

Gen. Wojciech Jaruzelski z powodu znacznego osłabienia, zaburzeń krzepnięcia oraz pogorszenia funkcji nerek został przyjęty do Wojskowego Instytutu Medycznego – poinformował rzecznik prasowy WIM płk Grzegorz Kade. 

90-letni gen. Jaruzelski przebywa w szpitalu kolejny raz w tym roku. Poprzednio był hospitalizowany w sierpniu i wrześniu z powodu zakażenia układu moczowego oraz zapalenia płuc. Wcześniej przebywał w szpitalu na przełomie stycznia i lutego – wówczas także z powodu zapalenia płuc.

W 2011 r. u gen. Jaruzelskiego zdiagnozowano chłoniaka, miał też powikłania po chemioterapii.