Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOS

Eurostat: ceny w Polsce w listopadzie wzrosły o 2,0 proc. rok do roku

Ceny liczone według HICP w Polsce w listopadzie w ujęciu rocznym wzrosły o 2,0 proc. wobec wzrostu o 1,6 proc. miesiąc wcześniej – podał Eurostat.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,4 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 2,5 proc. rdr, a mdm 0,5 proc. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.