Prasówki z kraju na WOS

Europol: w Polsce i w Niemczech zatrzymano przemytników ludzi

W Polsce i Niemczech zatrzymano pięciu obywateli Rosji, podejrzanych o przemyt ludzi. Mieli oni rekrutować polskich taksówkarzy, którzy przewozili nielegalnych imigrantów przez polsko-niemiecką granicę do ośrodków dla uchodźców – podaje Europol.

Do siatki przestępczej należeli głównie Czeczeni, którzy ułatwiali swoim rodakom nielegalne dotarcie do Niemiec przez Polskę. Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Sokołowski potwierdził, że we Wrocławiu i w Lublinie zatrzymano obywateli Rosji. Podkreślił, że jest to element międzynarodowej sprawy, w którą byli zaangażowani polscy policjanci zarówno z wydziału poszukiwań KGP, jak i komend wojewódzkich w całym kraju.

W komunikacie Europolu czytamy, że przemytnicy działali w kilku krajach europejskich. Rekrutowali polskich taksówkarzy, którzy przewozili nielegalnych imigrantów przez granicę do ośrodków dla uchodźców w Niemczech.