Emerytury i renty wzrosną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych dokona, jak co roku, 1 marca. – Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68 proc. – powiedział Andrusiewicz.

Zaznaczył jednocześnie, że tegoroczna podwyżka w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent nie może być niższa niż 36 zł.