Prasówki z polityki na WOS

Elżbieta Bieńkowska będzie komisarzem ds. rynku wewnętrznego

Elżbieta Bieńkowska będzie komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw – poinformował przyszły szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Przyznana Polce teka jest jedną z nowości w strukturze Komisji Europejskiej. Jak poinformowano w komunikacie będzie to „maszynownia realnej gospodarki”. Szef przyszłej Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chce, by komisarze byli także politykami i podejmowali decyzje polityczne. Jak poinformował będzie miał siedmiu zastępców; pierwszym wiceprzewodniczącym KE będzie Holender.

Wiceprzewodniczący będą koordynować pracę grup komisarzy.

Jak podkreślał Juncker, KE będzie musiała się zmierzyć m.in. z nową sytuacją geopolityczną na świecie, a także z sytuacją gospodarczą w UE. Jestem przekonany, że to będzie zwycięska drużyna – oświadczył.

Juncker mówił, że 11 komisarzy ma duże doświadczenie w sprawach gospodarczych, natomiast ośmiu – w polityce zagranicznej. W nowej KE będzie również dziewięciu byłych premierów i wicepremierów, a także 19 byłych lub ustępujących ministrów.