Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

EBRD podwyższył szacunek wzrostu PKB Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 4,7 proc. rdr, a na 2019 r. do 3,6 proc. rdr, o odpowiednio: 0,7 i 0,3 pkt. proc. względem prognoz z maja – podał bank w raporcie.

EBRD poinformował, że czynnikiem ryzyka po stronie niższego wzrostu gospodarczego jest opóźnienie się odbicia tempa wzrostu inwestycji prywatnych, a także napięcia handlowe na poziomie globalnym.