Dymisje w rządzie Ewy Kopacz

Premier poinformowała, że dzisiaj na jej ręce złożyli rezygnacje ministrowie: zdrowia Bartosz Arłukowicz, sportu Andrzej Biernat, Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Wśród osób, które się podały się do dymisji, są wiceministrowie: Rafał Baniak, Stanisław Gawłowski, Tomasz Tomczykiewicz. Jacek Rostowski nie będzie już szefem doradców premiera.

“Odbyłam rozmowę bardzo trudną, dlatego, że zdaję sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie proporcji podziału władzy w Polsce, władzy ustawodawczej i wykonawczej. Rozmawiałam z moim kolegą partyjnym Radosławem Sikorskim. Radosław Sikorski zadeklarował, że zrezygnuje z funkcji pełnionej, czyli marszałka Sejmu”- poinformowała premier.

Ewa Kopacz oficjalnie przeprosiła Polaków za to co usłyszeli na nagranych i upublicznionych rozmowach polityków Platformy.