Dopłaty bezpośrednie. Ostatnie dni na załapanie się na tysiące złotych

Za nieco ponad tydzień upływa podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, a tymczasem nie zrobił tego jeszcze mniej więcej co piąty uprawniony. Na dopłaty bezpośrednie na lata 2014-2020, Polska ma 23,7 mld euro, a na 2015 r. – 3,5 mld euro.

Dopłaty bezpośrednie mają przede wszystkim wspierać aktywnych rolników, małe i średnie gospodarstwa, które mają szansę na rozwój w warunkach globalizacji rynków, jak również pomagać w produkcji zdrowej, wysokiej jakości żywności. Nowy system dopłat bezpośrednich ma także wspierać restrukturyzację i modernizację sektora rolno-spożywczego.