Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 9 maja

O kolejne dwa tygodnie – do 9 maja – wydłużony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w tej sprawie – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek ten będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach.

„Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek przysługuje w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19” – wyjaśniła minister Marlena Maląg.