Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 lutego

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice skorzystają do 14 lutego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowy zasiłek można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.