Demonstracja pielęgniarek i położnych w Warszawie

Pielęgniarki i położne domagają się wzrostu wynagrodzeń o 1,5 tys. zł w ciągu trzech lat. Minister zdrowia Marian Zembala zaproponował podwyżki w wysokości 400 zł przez kolejne cztery lata.

Manifestację zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). Pielęgniarki i położne zebrały się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, następnie przeszły pod gmach Sejmu RP.