Delegacja Komisji Weneckiej złoży w poniedziałek i wtorek wizytę w Polsce w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października.

W skład delegacji wejdzie troje sprawozdawców: wiceprzewodniczący Komisji Kaarlo Tuori z Finalndii, Sarah Clebeland z USA i Jean-Claude Schols z Belgii.