Prasówki z kraju na WOS

Coraz więcej zdjęć z fotoradarów trafia do kosza

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest w pełni skuteczny – pisze Najwyższa Izba Kontroli w informacji do Sejmu. Z 5,4 mln zdjęć z fotoradarów do wykorzystania nadaje się 60 procent. O sprawie pisze „Rzeczpospolita”.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę, że prawie 1/3 sprawców ujawnionych wykroczeń nie zostaje ukaranych grzywną, bo właściciele odmawiają wskazania kierującego pojazdem. Tak duża skala odmów dowodzi, że obecne rozwiązania nie funkcjonują prawidłowo.

NIK sugeruje zmianę trybu odpowiedzialności. Proponuje system mieszany: administracyjny i wykroczeniowy.

Więcej na ten temat w najnowszej „Rzeczpospolitej”. Tam również przeczytacie następujące artykuły: