Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

CBOS: Duda z 69 proc. zaufaniem; Macierewicz 55 proc. nieufności

Prezydent Andrzej Duda z 69 proc. poparciem jest liderem rankingu zaufania w badaniu CBOS. Premier Beata Szydło ma 56 proc. zaufania, a Paweł Kukiz – 51 proc. Z największą nieufnością spotyka się Antoni Macierewicz (55 proc.), Jarosław Kaczyński (48 proc,) i Grzegorz Schetyna (46 proc.) .

CBOS zauważa, że politykiem najbardziej powszechnie obdarzanym zaufaniem przez Polaków niezmiennie pozostaje prezydent Andrzej Duda. Listopadowe notowania prezydenta są jednak trochę słabsze od rejestrowanych w poprzednich miesiącach (w październiku prezydentowi ufało 74 proc. badanych). Zaufanie do głowy państwa wyraża obecnie 69 proc. ankietowanych, nie ufa mu zaś co piąty respondent (20 proc.); a 9 proc. wyraża wobec prezydenta obojętność.