Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

CBOS: Bronisław Komorowski ponownie liderem rankingu zaufania

Prezydent Bronisław Komorowski w styczniu pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, ufa mu 78 proc. ankietowanych – wynika z sondażu CBOS. Drugie miejsce zajmuje premier Ewa Kopacz. Największą nieufność wzbudzają Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke i Jarosław Kaczyński.

Zaufanie do Komorowskiego od grudnia 2014 r. zwiększyło się o 2 punkty proc. i wyniosło w styczniu 78 proc. Prezydent budzi nieufność 10 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost od grudnia o 1 punkt proc.

Palikot i Korwin-Mikke to politycy, którzy wzbudzają największą nieufność. W styczniu brak zaufania wobec lidera Twojego Ruchu deklarowało 56 proc. badanych (wzrost o 4 punkty proc.), wobec Korwina-Mikke – 55 proc. (wzrost o 3 punkty proc.). Trzecie miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 48 proc. badanych (spadek nieufności o 4 punkty proc.).