CBA w 2016 r. podczas śledztw ujawniła 243 mln zł szkód

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujawnili w 2016 r. 243 mln zł szkód Skarbu Państwa podczas prowadzonych śledztw i dodatkowe 340 mln zł podczas kontroli – wynika z rocznego sprawozdania Biura, do którego dotarła PAP.

Ze sprawozdania wynika, że podczas w bieżącej współpracy CBA z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych udało się doprowadzić do co najmniej 300 mln zł oszczędności środków na informatyzację Zakładu. Oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia wyniosły 120 mln zł; rozpoczął się proces uniezależniania NFZ od dotychczasowych dostawców usług informatycznych i komputerowych IT – wynika z dokumentu.