CBA: kontrole w warszawskim urzędzie miasta

CBA kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej Biura. Agenci analizują też, czy osoby, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, robiły to.

Ratusz podkreśla, że udostępnia wszelkie dokumenty, a kontrola trwa od pewnego czasu. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczy prawidłowości podjętych decyzji z lat 2010-16 dotyczących dysponowania mieniem, przede wszystkim w sprawach dotyczących zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 r.