Prasówki z kraju na WOS

Błąd w egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego

„Zemsta” Aleksandra Fredry była motywem przewodnim zadań w teście z języka polskiego, który rozwiązywali gimnazjaliści na egzaminie z wiedzy humanistycznej. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w jednym z pytań egzaminu pojawił się błąd.

W pytaniu szóstym podano cztery informacje na temat „Zemsty”. Należało wskazać, która (tylko jedna) jest fałszywa.
Tymczasem pytanie zostało skonstruowane tak, że fałszywe były dwa sformułowania: zdanie „tych dwóch ludzi – ogień, woda” wypowiada Wacław, a nie Papkin, natomiast w ostatniej scenie Cześnik i Rejent godzą się, a nie biorą udziału w pojedynku.

Co zrobi w takiej sytuacji Centralna Komisja Egzaminacyjna? Prawdopodobnie unieważni to pytanie lub uzna każdą z możliwych poprawnych odpowiedzi.

Obok publikujemy arkusze z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie, udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.