Prasówki ze Świata na WOS

Białoruś ogłasza odpowiedź na sankcje USA, między innymi zmniejszenie liczby dyplomatów

W ramach odpowiedzi na sankcje wprowadzone przez USA wobec białoruskich przedsiębiorstw państwowych władze Białorusi ograniczą liczbę pracowników dyplomatycznych i administracyjnych ambasady amerykańskiej. Anulują też zezwolenie na działanie w kraju amerykańskiej agencji pomocy zagranicznej – USAID.

Ponadto mają zostać utrudnione procedury wizowe oraz wprowadzone ograniczenia dla amerykańskich specjalistów pracujących na Białorusi.