Prasówki ze Świata na WOS

Badanie: remdesiwir i hydroksychlorochina nieskuteczne przeciwko Covid-19

Żaden z badanych na zlecenie WHO leków przeciwwirusowych – remdesiwir, hydroksychlorochina, lopinawir i interferon beta – nie wykazał znaczącego wpływu na przebieg choroby hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 – wskazują wstępne wyniki badań w ramach programu WHO Solidarity.

Celem było sprawdzenie skuteczności leków opracowanych do walki z innymi chorobami, jak ebola (remdesiwir), malaria (hydroksychlorochina) czy AIDS (lopinawir) w leczeniu Covid-19. Publikacja nie przeszła jeszcze procesu recenzji naukowej peer-review.