Prasówki z gospodarki na WOS

3,7 mln zł kary dla Banku Handlowego i Banku BPH

Prezes UOKiK stwierdziła, że Bank Handlowy i Bank BPH działały niezgodnie z prawem i nałożyła kary w łącznej wysokości ponad 3,7 mln zł. Zawarcie umowy kredytowej groziło konsumentom nieświadomym wyrażeniem zgody na pobieranie bez ich dyspozycji należących do nich pieniędzy.

Postępowania Urzędu wykazały, że oba banki nie wyodrębniły ze wzorców umownych, określających warunki kredytu konsumenckiego, oświadczeń o udzieleniu im pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów (Bank BPH) oraz bezpośrednio od pracodawcy konsumenta (Bank Handlowy).