Prasówki z kraju na WOSPrasówki z kultury na WOS

25 września poznamy tegorocznych laureatów Nagród im. Norwida

25 września poznamy tegorocznych laureatów Nagród im. Cypriana Norwida, przyznawanych twórcom związanym z Mazowszem w czterech kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej i teatralnej. Nagrodę „Dzieło życia” za całokształt twórczości odbierze Jacek Bocheński.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida została ustanowiona w 2001 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest artystom tworzącym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację, powstałe w danym roku kalendarzowym.