Prasówki ze Świata na WOS

25 dni wojny. „Rosjanie próbują utrzymywać zajmowane pozycje, ale ponoszą straty”

Według strony ukraińskiej siły rosyjskie utraciły swój potencjał ofensywny, a ich natarcie zostało zatrzymane na niemal wszystkich kierunkach. Rosjanie próbują utrzymywać zajmowane pozycje, ale ponoszą przy tym straty – twierdzą eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 25 dniach wojny.

Autorzy analizy, Andrzej Wilk i Piotr Żochowski, zauważają, że komunikaty Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy coraz częściej bywają sprzeczne z tymi publikowanymi przez obwodowe administracje wojskowe i władze lokalne, a w najlepszym wypadku przemilczają istotne wydarzenia, by wrócić do nich po dobie lub dwóch. Ich głównym zadaniem jest wspieranie morale walczących i społeczeństwa, przestają być natomiast źródłem informacji o sytuacji w rejonach walk.