Prasówki ze Świata na WOS

13. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

W wielkanocny poniedziałek przypada 13. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Przed jego grobem w bazylice Świętego Piotra każdego dnia modlą się tysiące pielgrzymów. Hołd oddają papieżowi wierni przybyli do Rzymu na Święta, wśród nich wielu Polaków.

Być może do rocznicy śmierci Jana Pawła II nawiąże papież Franciszek podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina coeli.