Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie trzech zawiadomień dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji majątku w stolicy od 2003 roku. Dokumenty złożył wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak.

Prokuratorzy o zawiadomieniach mówią bardzo ogólnie. W żadnym z tych dokumentów nie ma opisu, na czym miałyby polegać nieprawidłowości dotyczące zwrotu nieruchomości bądź wypłaty odszkodowań. Co za tym idzie, nie ma też żadnej kwalifikacji prawnej tych czynów.